Транспортне Законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Транспорт”

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Автомобільний Транспорт”

НАКАЗ Міністерства Транспорту України “Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні”

НАКАЗ № 43 Міністерства Транспорту та Зв’язку України “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”

НАКАЗ № 36 Міністерства Інфраструктури України “Про затвердження Змін до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”

НАКАЗ № 873 Міністерства Транспорту України
ПРАВИЛА перевезення швидкопсувних вантажів (для залізничного транспорту)

ПРОЕКТ НАКАЗУ Міністерства Транспорту та Зв’язку України
“ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ”

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС). С поправками, внесенными по состоянию на 7 ноября 2003 года. { О присоединенни к Соглашению см. Указ Президента N 262/2007 ( 262/2007 ) от 02.04.2007 }. Дата подписания: 01.09.70 г. Дата вступления в силу: 21.11.76 г.

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (Женева, 19 травня 1956 р.) { Зміни до Конвенції додатково див.у Протоколі ( 995_h34 ){ Про приєднання України до Конвенції з застереженням додатково див. Закон N 57-V ( 57-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.341 } від 05.07.78 }

Статус Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 года) (по состоянию на 16 сентября 2010 года)

ПРОТОКОЛ до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) (укр/рос) Дата підписання: 05.07.1978 Дата приєднання України: 16.10.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.34 )